Сертификаты

EN
  EC сертификат – дисковые затворы с двойным эксцентриситетом ABO Серия 2E-5 1746 kB

EC сертификат – дисковые затворы с тройным эксцентриситетом ABO Серия 3E
1160 kB
  EC сертификат- дисковые затворы ABO Серия 600 1670 kB
  EC сертификат – обратные дисковые затворы ABO Серия 800 1675 kB
  EC сертификат- дисковые затворы ABO Серия 900 1950 kB
  АD 2000 – АBO сертифицированный производитель арматур без сварки 1084 kB
  API Монограмма 609-0068 300 kB

ATEX – ABO Серия 900 и 2Е-5
583 kBRU
  Rostechnadzor  3903 kB
  GOST 6754 kB

Пожарный сертификат                                               3529 kB

Питевая вода1666 kB


CZ
  Excentrická klapka uzavírací série 2E-5 1115 kB
  Klapka uzavírací - bezprírubová - série 600 1153 kB
  Zpetná klapka - bezprírubová - série 800 1155 kB
  Uzavírací klapka centrická - série 900 1109 kB
  Všeobecné prodejní podmínky 2011 258 kB
  FIRE SAFE 2E-5 1995 kB
  ISO 9001:2008 1060 kB
  Uzavírací klapky ABO série 900 a 2E-5 provedení ATEX 561 kB
  Výsledné zhodnocení výrobku pricházejících do prímého styku s pitnou vodou 1125 kBUA

  Сертифікат відповідності 1271 kBnahrávám